Cena lesa

tržní cena lesa

Nebo také: cena obvyklá, cena obchodovatelná - představuje částku, za kterou se lesy obvykle prodávají. Zjistí se odbornou analýzou a výpočtem, s porovnáním průměrných cen již zrealizovaných srovnatelných prodejů.

Soudní znalec umí určit tržní cenu lesa, která se obvykle pohybuje mezi 30-60% z ceny úřední.( ze znaleckého posudku)

 

Hlediska ovlivňující cenu lesa jsou:

  • věk porostu
  • zásoba m3 na hektar
  • druh dřeviny
  • přístupové cesty a dostupnost terénu
  • situace na trhu se dřevem
  • možnost realizace obnovní úmyslné těžby

 

úřední cena lesa

Úřední cena lesa - nebo-li znalecký posudek se nejčastěji dělá za účelem zjištění ceny u dědictví, darování nebo prodeji lesa. České úřední ceny lesa převyšují skutečné ceny tržní v průměru o desítky procent.

Na rozdíl od vydavatelů oceňovací vyhlášky si tuto chybu okamžitě uvědomili investoři, kteří oprávněně snižují úřední cenu lesního porostu o hodnotu nákladů, neboť pro ně hodnota vytěženého dříví nepředstavuje jen výnos, ale počítají i s úklidem, zalesněním, péčí o nezajištěné porosty a zdaněním výnosu z těžby dřeva.

Majitel lesa velmi nerad ustupuje od úřední ceny, kterou mu stanovil soudní znalec, navíc výše úřední ceny je právem vnímaná jako nespravedlnost, protože tato částka je ve většině případů základem pro majetkové daně.

Koupit mýtní porost za úřední cenu může jen ten, kdo neuvažuje o zalesňovací a zajišťovací povinnosti.(tzn. vytěženou plochu nezalesní dle zákona)

 

Slovníček pojmů:

  • cena sjednaná - je cena nemovitosti, která vznikla při samotném prodeji(je v kupní smlouvě)
  • cena zjištěná - je cena vypočítaná jmenovaným znalcem, který ji určil na základě platných předpisů. (jedná se o cenu u znaleckých posudků)
  • cena tržní určena soudním znalcem - je cena, kterou určí soudní znalec procentuelně z úředního odhadu. Ve většině případů se jedná o 30-60% z ceny úřední.

 

Příklad 1:

1 hektar lesa věku 80 let, se zásobou 400m3 je prodejný za 150 - 200.000Kč Znalecký posudek pro daň z převodu nemovitosti vyjde na 400-500.000Kč Z této skutečnosti vyplívá, že daň se vždy platí z vyšší ceny - buď z ceny sjednané, nebo z ceny zjišté. U tohoto příkladu ze sumy 400-500.000Kč.

 

Příklad 2:

Stavební pozemek o výměře 1.200m2 je prodejný za 1.000.000Kč. Znalecký posudek pro daň z převodu nemovitosti vyjde na 200.000Kč. Z této skutečnosti vyplývá, že daň se vždy platí z vyšší ceny - buď z ceny sjednané, nebo z ceny zjištěné. U tohoto příkladu ze sumy 1.000.000 Kč.


inzertní server provozuje: www.pole-lesy.cz

© 2015 | www.pole-lesy.cz | Autograph | redakční systém AdminPro | správa webu