Výkup půdy a lesů

Všem vlastníkům zemědělských a lesních pozemků nabízíme přímý výkup.

 

 • zájem máme o celou Českou republiku, preferujeme Vysočinu, střední a jižní Čechy, dále kraj Jihomoravský. Výměra pozemků min. od 1 ha (10.000 m2)

Zájem máme i o velké celky včetně farem.

 

Pro výkup si připravte tyto informace: 

Lesní pozemky:

 • parcelní čísla pozemků
 • katastrální území
 • lesní hospodářský plán (pokud nemáte u sebe, zajistíme)
 • porostní mapy (pokud nemáte u sebe, zajistíme)

Zemědělské pozemky:

 • parcelní čísla pozemků
 • katastrální území
 • nájemní smlouva - doba trvání nájmu

 

Co nabízíme?

 • právní servis včetně advokátní úschovy
 • platbu v hotovosti
 • vyplacení exekucí a jiných závazků
 • zajištění znaleckého posudku
 • vypracování daňového přiznání
 • zastupování při prodeji pozemků
 • zprostředkování prodeje pozemků
 • rychlé a seriózní jednání

Kontakty pro výkup: Lukáš Koděra, tel.: 739 641 944, email: info@pole-lesy.cz

 

Slovníček pojmů:

LHP - lesní hospodářský plán - jedná se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka k hospodaření. Vypracovává se obvykle na časový horizont deseti let.

LHO - lesní hospodářská osnova - popisuje plochy, věk, zastoupení dřevin a zakmenění porostních skupin. Dále obsahují plán zásahů - zalesňování, probírky a mýtní těžby. Součástí osnov je i porostní mapa. LHO jsou důležité především pro drobné vlastníky lesa, přičemž drobným vlastníkem lesa se rozumí vlastník do 50 ha plochy lesa.

Drobný vlastník lesa si může LHO bezplatně vyzvednout na odboru životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.


inzertní server provozuje: www.pole-lesy.cz

© 2015 | www.pole-lesy.cz | Autograph | redakční systém AdminPro | správa webu